Como accedo a PortaX? Como accedo a PortaX?

Desde este entorno pode acceder de calquera destas dúas formas:

  • Pode realizarse o acceso co NIF de usuario/a e chave de acceso ao correo electrónico corporativo.
  • Tamén pode efectuarse mediante un certificado dixital, utilizando calquera destes:
    • O certificado de empregado público (aloxado na súa tarxeta corporativa)
    • O certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
    • eDNI