Benvido/a ao Portal do Empregado Benvido/a ao Portal do Empregado

O acceso a este portal está permitido só para os empregados públicos da Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia.

Accesos de usuarios/as Accesos de usuarios/as

O acceso realizarase con certificado dixital, DNI electrónico, tarxeta de empregado ou ben co NIF e chave que emprega para acceder á súa conta de correo corporativo.

Acceso con certificado dixital Acceso con certificado dixital

Pode optar por acceder a PortaX mediante un certificado dixital, utilizando calquera destes:

  • Certificado de empregado público (aloxado na súa tarxeta corporativa)
  • Certificado dixital expedido pola Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT)
  • eDNI

Guía de uso Guía de uso

Se non posúe ningún destes medios de acceso pode poñerse en contacto co servizo de Centro de Atención aos Usuarios (CAU) no teléfono 981 5 45288.

Consulte a guía de uso de PortaX